edudream | Welcome to EduDream, Test Series, English Quiz, rafeeq ansari, E-learning Content, Urdu Quiz, English Quiz, ICT Quiz,शासन निर्णय ,शालार्थ पोर्टल

Trending

Saturday, 29 September 2018

सत्र 2018-19 संचमान्यता बाबत आजच्या VC मधिल महत्वपूर्ण सूचना

सर्व मुख्याध्यापक(माध्यमिक शाळा  सर्व व्यवस्थापन ) यांना  सूचित करण्यात येते की सत्र 2018-19 शाळेची संचमान्यता व्यवस्थित रीत्या  होण्यासाठी 
1) Student Portal
(Pramotion,aadhar updation,new entry, Besline Mark )
2) School Portal (Categary, Manegment, Committee )
3) Sanchamanyata
(Working teaching  staff, non teaching working staff)
4) Staff portal
(Staff  Updation, Attached/ Detached, Pay details 1-07-2018, नुसार,  initial Appointment, Besic Details)
वरील सर्व पोर्टल ची माहिती व्यवस्थित रित्या दि.30/09/2018 पर्यंत भरावी.
संचमान्यता करण्यासाठी 01/10/2018 तारखेला स्टुडंट पोर्टल वरील माहिती केंद्र प्रमुखाकडे पाठवावी. या तारखेनंतर  विध्यार्थी संख्या  संचमान्यते साठी ग्राह्य धरल्या जाणार  नाही.याची नोंद घ्यावी
            निलिमा टाके
     शिक्षणाधिकारी(माध्य)
          जि.प. अमरावती

No comments:

Post a Comment